voedingsmama
(kinder)voedingscoach

Disclaimer

Door gebruik te maken van www.voedingsmama.nl en/of de op www.voedingsmama.nl aangeboden informatie te gebruiken, stemt de gebruiker in met onderstaande disclaimer. Voedingsmama behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer.

Voedingsmama besteedt veel zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de www.voedingsmama.nl. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies of als vervanging van medisch advies

Voedingsmama aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan www.voedingsmama.nl en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Voedingsmama behoudt zich het recht om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Voedingsmama is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright
Het is niet toegestaan om informatie en/of beeldmateriaal op deze website (gedeeltelijk) te verveelvoudigen, wijzigen, verkopen, openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Contact opnemen hierover kan via info@voedingsmama.nl  

Privacy
Voedingsmama respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van de website. Er wordt voor gezorgd persoonlijk informatie die je met Voedingsmama deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie vind je terug in de privacyverklaring